Dlaczego faktoring?

Usługa wykupu faktur przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują na rynku w modelu B2B (business to business). Faktoring daje korzyści w postaci zwiększenia płynności finansowej firmy, weryfikacji wiarygodności kontrahentów, a także monitoringu należności. Finansowanie faktur umożliwia wywiązywanie się z własnych zobowiązań finansowych, a a także rozwój przedsiębiorstwa, dzięki dostępności środków za faktury w ciągu 24h po ich wystawieniu.